Itolas – chovná stanice Brazilských fil

Už máme jen dva “zlaťáky”

Štěňátka mají 2,5 měsíců a postupně odcházejí do nových domovů. Své nové pánečky ještě hledají dva krásní zlatí kluci :-).. Oba dva mají silnou kostru, vyrovnanou a zvídavou povahu, jsou socializování a rádi si hrají neustále s dětmi. Jsou načipování, očkování a připraveni k odběru..

I have only two “ducats”
Puppies are 2.5 months and gradually go to new homes. Its new owners are still looking for two beautiful golden boys:-) .. Both have strong bones, balanced and inquisitive nature, they are socialized and love to play with kids constantly. They are chipped, vaccinations and ready for collection .

Ich habe nur zwei “Dukaten”
Welpen sind 2,5 Monate und nach und nach um neue Häuser zu gehen. Die neuen Besitzer sind immer noch auf der Suche nach zwei schönen goldenen Jungen:-) .. Beide haben starke Knochen, ausgewogene und neugierigen Natur, sie sind sozialisiert und lieben es, mit Kindern ständig zu spielen. Sie sind gechipt, geimpft und abholbereit ..

У меня есть только два “дукатов”
Щенки 2,5 месяца и постепенно идти в новые дома. Его новые владельцы по-прежнему ищут двух красивых золотых мальчиков:-) .. Оба имеют сильные кости, сбалансированного и любознательный характер, они социализированы и любят играть с детьми постоянно. Они сколы, прививки и готов к коллекции..